Spring til indhold

Persondata politik


Politik for behandling af persondata i Allerød Kunstforening
Den 25. maj 2018 trådte EU’s Databeskyttelsesforordning (GDPR – General Data Protection Regulation) i kraft. Allerød Kunstforening har derfor udfærdiget denne politik for behandling af de personlige data, som vores medlemmer, udstillere og andre har oplyst til os.

Hvilke data registreres?
Allerød Kunstforening opbevarer de persondata, som er modtaget i forbindelse med indgåelse af aftale, indmeldelse eller tilmelding samt eventuelt senere ændringer.
Det drejer sig i hovedsagen om almindelige persondata som personnavn, postadresse, telefonnummer, e-mailadresse og i særlige tilfælde bankkontonummer. Desuden registreres medlemstype, dato for indmeldelse, størrelsen af kontingentet, dato for kontingentindbetalingen samt antal af lodder til udlodning af gevinster på generalforsamlingen. Hvis et medlem er medlem af bestyrelsen eller frivillig napper registreres dette også.

Hvad bruges persondata til?
De registrerede data anvendes af foreningen i forbindelse med information om og indbydelser til arrangementer, indkaldelse til generalforsamlinger og opkrævning af kontingent. Bankkontonummer anvendes til udbetaling af eventuelt tilgodehavende. Numre på lodder bruges til udlodning af gevinster på generalforsamlingen og til registrering af eventuelle vundne gevinster. Til brug for opkrævning af kontingent videregives information om navn, adresse og kontingent til PBS/Nets.

Oplysningerne bliver under ingen omstændigheder videregivet eller solgt til andre.

Hvor længe opbevares data?
De registrerede data opbevares af administrative hensyn så længe medlemskabet er i kraft og i op til fem år efter udmeldelse. I andre tilfælde i op til fem år fra ophævelse af samarbejdet. Efter udmeldelse vil et medlem være registreret som modtager af foreningens nyhedsbreve indtil det frameldes af medlemmet.

Dataansvarlig
Allerød Kunstforening er dataansvarlig for behandlingen af de modtagne persondata og for at de behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Foreningen kan kontaktes pr. e-mail på medlem@alleroedkunst.dk.

Retsgrundlaget
Retsgrundlaget for behandling af persondata følger af Forordningens artikel 6 stk. 1 (b), idet de behandles for at kunne opfylde den kontrakt, der er om udstilling, medlemskab eller modtagelse af nyhedsbrev.
Retsgrundlaget for oplysning til udstillere, medlemmer og andre om behandling af deres persondata følger af Forordningens artikel 13.

Retten til persondata
Udstillere, medlemmer og andre har retten til egne data, herunder at få oplyst hvilke data der er registreret og at få rettet forkerte oplysninger. Såfremt et medlem under særlige omstændigheder ønsker at få sine data slettet, betragtes det som en udmeldelse af kunstforeningen. En modtager af nyhedsbrev kan altid bede om at få slettet sine data.

Denne Politik for behandling af persondata er udarbejdet / ændret den 24. maj 2018 og vil være tilgængelig på foreningens hjemmeside www.alleroedkunst.dk