Foreningens æresmedlemmer

Et medlem, som har ydet en ekstraordinær eller bemærkelsesværdig indsats for Kunstforeningen, kan udpeges som æresmedlem. Et æresmedlem er kontingentfri og har samme rettigheder som andre medlemmer.

Foreningen har og har haft følgende Æresmedlemmer:

– Preben Nybo Andersen, tidligere borgmester og medstifter af kunstforeningen. Æresmedlem i forbindelse med foreningens 40-års jubilæum i 2010. Døde i 2018.

– Karen Nordstrøm, journalist og medstifter af kunstforeningen. Æresmedlem i forbindelse med foreningens 40-års jubilæum i 2010. Døde i 2012.

– Alice Buchhave, kunstner og æresmedlem siden 1995. Døde 2014.