Jensen 2

Bruun Rasmussen Kunstauktioner

Sundkrogsgade 30, 2150 Nordhavn, onsdag den 23. oktober 2019, kl.17.15.

Varighed ca. 2 timer. Maks 40 deltagere.

Program: Vi får en rundvisning i auktionshusets showroom af en vurderingssagkyndig, der vil fortælle om Bruun Rasmussens historie, og om dét at købe og sælge på auktion.

Der vil blive serveret vin og sandwich.

Efter rundvisningen er der mulighed for at stille spørgsmål. Vær opmærksom på, at sidste bus (linje 27) fra Sundkrogsgade kører kl. 19.29.

Pris for medlemmer: 120 kr. Pris for ikke medlemmer: 150 kr.

Betaling mærkes: BR + efternavn + medlemsnummer.

Tilmeldingsfrist 2. oktober 2019.

Betaling ved tilmelding.

Betalingsfrist: Ved tilmelding
Betaling til: Nordea bank 2348 – 8476 990 204 eller via MobilePay 84467.

Tilmeldingen er først gyldig, når indbetalingen er registreret.Ved eventuel aflysning tilbagebetales indbetalingen.


TILMELDINGSBLANKET

Venligst udfyld alle felter og sæt flueben i feltet ”Jeg er ikke en robot”. Tryk derefter på SEND.
Når skemaet er sendt, kan du scrolle ned for at se teksten “Vi takker for din tilmelding, som er gældende, når betaling er modtaget. Indbetalingen skal ske til bankkonto 2348-8476 990 204 eller MobilePay 84467”.
Der sendes kopi af tilmeldingen til den e-mail adresse, der indtastes.

    Jeg betaler således:*