BESØG PÅ STORM P. MUSEET

Søndag den 2. februar 2014 kl. 14.00

AFLYST PGA. MANGLENDE TILSLUTNING

På museet skal vi se den faste udstilling, der viser mennesket og kunstneren Storm P. og hans humoristiske og finurlige univers. Hans liv, hans samtid og kunstneriske virke, der skildres i lyd, fotografier, film og avisudklip med talrige eksempler på hans alsidige og mangfoldige produktion, lige fra farverige og ekspres-sionistiske akvareller og oliemalerier til de kendte og elskelige bladtegninger, filosofiske fluer og tegnede figurer.

Vi vil også blive introduceret til udstillingen ”Tegning i krydsfeltet mellem humor og kunst”, som vises på museet fra den 10. oktober – 16. marts 2014. Maks. 25 deltagere og minimum 20 deltagere.

Mødested: Frederiksberg Runddel

Pris: 75 kr. for medlemmer, 90 kr. for ikke medlemmer.
Maks. 25 og minimum 20 deltagere. Ved overtegning har medlemmer fortrinsret.

Tilmelding: Senest den 12. januar 2014 på nedenstående skema eller via e-mail arr@alleroedkunst.dk. Du kan også tilmelde dig direkte til Merete Worsøe på tlf. 4817 3747.

Betaling: Senest den 27. januar 2014 til Nordea Bank reg. nr. 2348 konto 8476 990 204 med angivelse af “SP+medl.nr.+efternavn”.

NB! Betal først efter bekræftet tilmelding