“Mal sammen” ekskursion

Lørdag den 26. september 2009 kl. 10-16

Mal i naturen (akvarel o.a.) og få en dejlig dag i Tokkekøb Hegn – Frederik d. VII’s vej.

Medbring tegne-, malergrej og madpakke – kaffe og kage er inkluderet i prisen.

Pris: 50 kr. for medlemmer, 60 kr. for ikke-medlemmer.

Max: 15 deltagere

Tilmelding senest tirsdag den 22. september 2009 til Merete Worsøe ved udfyldelse af tilmeldingsblanket nedenfor. Tilmelding kan også ske telefonisk på 4817 3748 eller via e-mail til merete-bent@get2net.dk
Betaling ved fremmøde eller senest den 22. september 2009 til bank reg. nr. 2348 konto 8476 990 204 med angivelse af: MS-efternavn-medl.nr.