Besøg Frederiks VIII’s palæ – Amalienborg

Kronprinseparrets nye bolig

Søndag den 11. april 2010 kl. 19.20 (tidspunkt er ændret fra 19.30)

DER ER IKKE FLERE PLADSER !

Frederik VIII’s Palæ er blevet gennemgribende istandsat, så det kan danne ramme om Kronprinsparrets private bolig samt administrative og repræsentative funktioner.

Der er åbnet mulighed for, at publikum kan opleve resultaterne af istandsættelsen, de elegante interiører og de mange nye kunstværker, der er lavet specielt til palæet af f.eks: Kasper Bonnén, Tal R, Olafur Eliasson og John Kørner.

For medlemmer af Allerød Kunstforening arrangeres der en særrundvisning, der forestås af Niels Otto Larssen, som tidligere har vist os rundt i Dronningens repræsentationslokaler.

Rundvisningen varer en lille times tid og omfatter stueetagen og bel-etagen, palæets to hovedetager, som i fremtiden vil blive brugt repræsentativt.

Mødested: Vi mødes ved indgangen til palæet (se skitsen) kl. 19.05

Pris: 100 kr. pr. deltager, 130 kr. for ikke-medlemmer i følge med et medlem.

Arrangementet er forbeholdt medlemmer. Enkeltmedlemmer kan medbringe 1 ledsager.

Max. 25 deltagere.

Tilmelding og betaling: Senest den 10. marts 2010 til Merete Worsøe på telefon 4817 3748 eller via e-mail merete-bent@mail.dk

Betaling: Senest den 10. marts og KUN i Nordea Bank eller via net-bank, reg. nr. 2348 konto 8476 990 204 med angivelse af: F8-efternavn-medl.nr.