Kunstforeningens aktiviteter

Allerød Kunstforening arrangerer i årets løb forskellige aktiviteter for medlemmerne.

Kunstforeningens planer for arrangementer i den kommende sæson er for nærværende kun skitser på
grund af den aktuelle situation med uafklarede forhold omkring mødeaktivitet og åbning af udflugtsmål.

Aktiviteterne starter sædvanligvis i september måned med den traditionelle, årlige bustur første søndag i september. På busturen besøger vi gallerier, værksteder, museer og andet på vores vej, og der er altid indlagt en god frokost og eftermidagskaffe. Se oversigt over busturene i tidens løb i menuen til venstre.

Desuden arrangeres i løbet af sæsonen besøg på kunstudstillinger, gallerier og udøvende kunstneres værksteder, og vi arrangerer også foredrag, hvor emnerne kan være alt inden for kunst og kultur. Undervisning og deltagelse i workshops er også emner, som foreningen kan tage op.

I den kommende sæson arrangerer vi følgende aktiviteter:

Klik for at læse mere og for at tilmelde dig.

For alle arrangementer gælder:
Kunstforeningens arrangementer er fortrinsvis for medlemmer. Ved overtegning har medlemmer fortrinsret. Tilmelding sker ved at udfylde tilmeldingsblanketten på hjemmesiden under det enkelte arrangement. Betaling for deltagelse skal ske ved tilmeldingen. Bliver arrangementet aflyst, tilbagebetales det indbetalte beløb.